27-Apr-2022 全球股市都到關鍵位

 
筆者今年成績做得不好,要認。做得唔好有幾點:
 
1. 太慢由高風險股票轉做指數ETF。
2. 無堅持自己的信念 — 今年科技股係無得玩。
3. 再可以講係無做返以前成日做的淡倉配置。
 
本身諗通脹都係一般料子,但俄烏戰爭同封城搞得太耐,影響左好多本身的條件,令到件事惡化得超我想像。但事到如今都無計,保留實力再黎過,黎緊都只會做有限風險的事,SP做幾遠都有機會中,唔抵玩。少注Long put預輸晒都可以,沽空就好難,要高位無力先好做,宜家走去沽空好易畀人夾。
 

GOOGL

 
GOOGL出左業績,麻麻地,之前放過下風話收入數據差D,同埋俄羅斯那邊我估都會有影響。技術分析就下破左$2500就無運行。平均線空頭排列。
 
等下吧,宜家靚仔股真係唔太多,之前無事的資源股都回左好多,係得ARCH哩類好點。宜家資源類又想吹風話連需求都下降埋,所以會回吐之類,聯儲想點就點啦,我無意見。